Kennel Kromiwonder

 

Jag heter Rita och jag arbetar som smådjursveterinär sen 20 år. Min bakgrund påverkar båda min inställning till hunduppfödning generelt och mina egna målsättningar som uppfödare specielt.

 

Jag fick min första kromfohrländer, Smilla, i 2009. Jag hade helt klart hittat min ras och när det var dags att utöka med en ny hund flyttade Emmy hem till oss i 2013. Smilla fick vi tyvärr ta farväl med redan i 2015 pga sjukdom.

 

Kennel Kromiwonder etablerades i 2016 och Emmy fick åtta underbara valpar. Tiki var den av valparna som fick stanna kvar hemma.

I min avel lägger jag naturligtvis stort fokus på god hälsa och mentalitet.  Jag viktlägger även en korrekt och stark anatomi som ger grunden för bra hållbarhet under ett långt och aktivt liv. Kromfohrländer har vuxit kraftigt i Sverige dom senare åren men är fortfarande numerisk en mycket liten ras. Rasens historik ger den även en mycket smal genpool. Det ger oss uppfödare ett stort ansvar i att hitta goda kombinationer av avelsdjur som inte leder till att den genetiska variationen reduceras ytterligare och därgenom ökar risken för ärftliga sjukdomar i framtidiga generationer.

I tillägg till de egenskaper som ligger i generna är även valparnas första tid i livet mycket viktig för deres mentala utveckling och förmåga att möta livet alla utmaningar på ett bra sätt.  I tillägg till mina embetsexamina i genetik och avel har jag freschat upp mina kunnskaper med ett flertal kurser i SKK och NKK's regi i genetik, avel och beteende för att kunde ge mina valpar de bästa förutsättningar för att bli trygga och harmoniska individer. 

 

Jag är en liten uppfödare och har inget mål om att ändra detta. Jag önskar att utvärdera varje kull hälsomässig och mentalt innan nästa kull planeras. De ärftliga sjukdomar som finns i rasen visar sig iregel innan tre års ålder.  Kromfohrländern mognas sent och är inte rikigt vuxen innan denna ålder.  Därför vill jag ha minst tre år mellan varje generation. Vilket betyder att jag nu planerar för nästa kull tidigast i 2023.

Som organiserad uppfödare inom SKK ska man inte bara ha kunskap om genetik och avel. Man ska även känna till den gällande juridik och SKK's policy som reglerar organiserad kennelverksomhet i Sverige. Innan min debut som uppfödare genomförde jag därför SKK's uppfödarutbildning.

Jag är medlem av Svenska Kromfohrländerklubbens avelsråd som har tagit fram klubbens avelsrekommendationer.  Rekommendationerna ger riktlinjer för klubbens uppfödare så att förutsättningarna för vi kan ha en fortsatt livskraftig och relativt frisk ras även i framtiden. Jag rekommenderar alla som ser kromfohrländer som sin nästa hund att bekanta sig med dessa ( här ) samt med Svenska kromfohrländerklubbens råd inför ett valpköp (här)

84620432_1227681004094441_26273542451285

Copyright © All rights reserved